{* *}

Ionela Mihaela Constantin

Ionela a absolvit Facultatea de Energetică a Universității POLITEHNICA din București în anul 2008, direcția de aprofundare Ingineria Mediului. 

Este formator începând cu anul 2014 având abilități de a conduce procesele de învățare destinate adulților astfel încât aceștia nu doar să achiziționeze simple cunoștințe, ci să-şi formeze abilități și competențe cu caracter practic-aplicativ. 

În prezent este Șef de lucrări Doctor Inginer în cadrul Facultății de Mecanică și Mecatronică unde predă cursuri și seminarii din domeniile termodinamică, modelare numerică și utilizarea calculatoarelor. Experiența dobândită ca și cadru didactic dar și ca formator o face capabilă:

- de a se adapta la diversitatea cursanților, pentru a putea oferi fiecăruia ce așteaptă să obțină prin programul educațional la care participă (în funcţie de nevoile fiecăruia de învățare, de caracteristicile personale, de interesele de cunoaștere), prin selectarea unor strategii de instruire adecvate nevoilor de educație, pregătirii anterioare, valorilor culturale, vârstei şi altor caracteristici personale, 

- de a orienta cursanții să descopere ei înșiși lucruri, să găsească răspunsuri la întrebări să își dezvolte abilitățile, de a conduce dezbaterile și de a manageria fiecare grup constituit sau activitate propusă, 

- de a stimula motivația cursanților, evidențiind progresele şi utilitatea practică a cunoștințelor predate.