1.000 lei
750 lei
1.000 lei
750 lei

Despre curs

Ține pasul cu tehnologia! Transformă-ți cursurile în experiențe digitale. 

Beneficiază de 10 credite profesionale transferabile! 

Cursul de pedagogie digitală se adresează tuturor cadrelor didactice care vor să își simplifice procesul de predare prin utilizarea mijloacelor digitale de comunicare. Într-un curs intensiv, de 6 de ore, profesorii vor învăța cum să își planifice lecțiile, să transmită elevilor informații într-un format atractiv și să centralizeze temele și proiectele clasei cu mai multă ușurință. În urma participării la curs vei putea obține o diplomă recunoscută ANC, dar și certificarea ECDL PEDAGOGIE DIGITALĂ, recunoscuta în peste 100 de țări. Cadrele didactice care obțin permisul ECDL PEDAGOGIE DIGITALĂ pot beneficia de 10 credite profesionale transferabile

Live online. Cursul este predat sâmbata, în format live online, pe Zoom, formându-se grupe de maxim 20 de persoane. Pentru instituțiile de învățământ care au grupe de peste 15 profesori, cursurile se pot susține la cerere. 

Explicații step by step! Pentru o înțelegere aprofundată a noțiunilor, 70% din curs este structurată pentru aplicarea practică a teoriei învățate. Nu trebuie să ai cunoștințe tehnice și nici noțiuni avansate de folosire a calculatorului. Structura cursurilor este creată astfel încât profesorii să învețe pas cu pas toate noțiunile, cu aplicare imediată. Asistența lectorului pe tot parcursului procesului de învățare este garantată.

Acte necesare pentru înscrierea la curs: copie C.I.

Examenul ECDL se va desfăşura vineri, după curs, la ora 11:00 sau 17:00, depinde ce alegi. Datele de examen sunt flexibile, pentru cazuri extraordinare, la cerere. 

Pachetul de curs include: 

 • un modul de curs intensiv online
 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format fizic și electronic
 • simulare online
 • taxă de examinare un modul
 • manual ECDL modul Pedagogie digitală

Notă:

Participantul este responsabil de licenţele aplicaţiilor Microsoft folosite pe laptopul propriu!

Examenele ECDL NU se susţin pe computere sau laptopuri cu sisteme de operare Mac OS (Mac Operating System)!     

Cursul poate fi plătit cu card PRIMA DE CARIERĂ DIDACTICĂ. 

Cursul este organizat astfel încât acoperă atât structura tehnică a procesului didactic, cât și resurse de predare creative, atractive pentru elevii din învățământul primar sau gimnazial. 

Cursul ECDL PEDAGOGIE DIGITALĂ va fi programat în momentul în care se va forma o grupă minimă de persoane înscrise şi se va desfăşura sâmbăta, între orele 09:00 – 15:00

1 Concepte de bază

1.1 Beneficii

 • Înțelegerea faptului că soluțiile IT&C utilizate în educație pot consta în computere și dispozitive, rețele, aplicații/instrumente și conținut digital.
 • Evidențierea beneficiilor utilizării soluțiilor IT&C pentru sprijinirea și îmbunătățirea procesului de predare.
 • Evidențierea beneficiilor utilizării soluțiilor IT&C pentru sprijinirea și îmbunătățirea procesului de învățare.
 • Evidențierea beneficiilor utilizării soluțiilor IT&C pentru sprijinirea și îmbunătățirea procesului de evaluare.
 • Identificarea barierelor în utilizarea soluțiilor IT&C pentru sprijinirea și îmbunătățirea procesului de predare, învățare și evaluare.

1.2 Pedagogie și soluții IT&C

 • Evidențierea modului în care soluțiile IT&C sprijină diverse stiluri de învățare.
 • Evidențierea modului în care soluțiile IT&C sprijină diverse strategii de predare/învățare.
 • Evidențierea modului în care soluțiile IT&C sprijină diverse medii educaționale.

2 Planificare

2.1 Reguli de bază în planificarea unei lecții

 • Identificarea pașilor necesari planificării unei lecții utilizând soluții IT&C.
 • Recunoașterea faptului că planificarea unei lecții bazate pe utilizarea soluțiilor IT&C presupune selecția instrumentelor IT&C pentru pregătirea lecției, activitățile de predare și învățare, activitățile de evaluare.
 • Identificarea regulilor de bază în planificarea unei lecții utilizând soluțiile IT&C.
 • Înțelegerea importanței asigurării accesului egal la soluțiile IT&C pentru toți elevii. Identificarea opțiunilor de creștere a accesibilității.
 • Crearea unui plan de lecție utilizând soluții IT&C.

2.2 Sănătate, siguranță și securitate

 • Înțelegerea conceptului de politică de utilizare acceptabilă.
 • Înțelegerea importanței educării elevilor și părinților cu privire la utilizarea responsabilă și în siguranță a Internetului. Evidențierea riscurilor potențiale pentru elevi în utilizarea Internetului.
 • Identificarea modalităților de minimizare a riscurilor pentru elevi în utilizarea Internetului.
 • Conștientizarea importanței protejării datelor elevilor prin implementarea legilor de protecție a datelor personale relevante. Înțelegerea rolului și responsabilităților profesorului în implementarea politicilor de protecție a datelor.
 • Recunoașterea câtorva metode de protejare a datelor pe computere și dispozitive.
 • Recunoașterea câtorva metode de asigurare a sănătății și securității profesorilor și elevilor în timpul utilizării unui computer sau unui dispozitiv.

3 Selectarea resurselor IT&C

3.1 Resurse IT&C pentru predare și învățare

 • Identificarea tipurilor de conținut digital ce poate fi utilizat pentru sprijinirea și îmbunătățirea activităților de predare și învățare și evidențierea caracteristicilor cheie ale acestora.
 • Identificarea instrumentelor de comunicare ce pot fi utilizate pentru sprijinirea și îmbunătățirea activităților de predare și învățare și evidențierea caracteristicilor cheie ale acestora.
 • Identificarea instrumentelor de colaborare online ce pot fi utilizate pentru sprijinirea și îmbunătățirea activităților de predare și învățare și evidențierea caracteristicilor cheie ale acestora.
 • Identificarea instrumentelor de creștere a productivității ce pot fi utilizate pentru sprijinirea și îmbunătățirea activităților de predare și învățare și evidențierea caracteristicilor cheie ale acestora.
 • Identificarea instrumentelor audio-video ce pot fi utilizate pentru sprijinirea și îmbunătățirea activităților de predare și învățare și evidențierea caracteristicilor cheie ale acestora.

3.2 Resurse IT&C pentru evaluare

 • Identificarea instrumentelor digitale (on-screen) ce pot fi utilizate pentru sprijinirea și îmbunătățirea activităților de evaluare și evidențierea caracteristicilor cheie ale acestora.
 • Identificarea instrumentelor de sondaj și vot electronic ce pot fi utilizate pentru sprijinirea și îmbunătățirea activităților de evaluare și evidențierea caracteristicilor cheie ale acestora.
 • Înțelegerea termenului de portofoliu electronic și a modului în care acesta poate sprijini și îmbunătăți activitățile de evaluare. Identificarea instrumentelor pentru susținerea utilizării portofoliilor electronice și evidențierea caracteristicilor cheie ale acestora.
 • Înțelegerea modului în care IT&C poate sprijini și îmbunătăți evaluarea colaborativă.
 • Identificarea instrumentelor ce pot fi utilizate pentru sprijinirea gestionării și administrării procesului de evaluare și evidențierea caracteristicilor cheie ale acestora.

3.3 Obținerea, evaluarea resurselor IT&C

 • Identificarea surselor de obținere a resurselor IT&C.
 • Înțelegerea importanței evaluării resurselor IT&C utilizând o abordare sistematică, precum o matrice de evaluare.
 • Conștientizarea importanței evaluării critice a conținutului digital pentru profesori și elevi. Recunoașterea criteriilor adecvate de evaluare a conținutului digital pentru utilizarea eficientă în educație.
 • Recunoașterea criteriilor adecvate pentru evaluarea aplicațiilor / instrumentelor pentru utilizarea eficientă în educație.
 • Înțelegerea termenilor de copyright, drepturi de proprietate intelectuală, plagiat, licențe Creative Commons pentru conținut. Recunoașterea nevoii de confirmare a surselor, solicitarea permisiunii de utilizare a textului, imaginilor, fișierelor audio și video digitale.
 • Conștientizarea importanței utilizării aplicațiilor licențiate. Evidențierea tipurilor de licențe software: acord de licență pentru utilizatorul final (EULA), licență multi-utilizator, open source, shareware, freeware.
 • Evaluarea unei resurse IT&C pentru a determina eficacitatea ei în sprijinirea și îmbunățirea activităților de predare, învățare și evaluare.

4 Gestionarea resurselor educaționale

4.1 Tehnologii folosite în sala de clasă

 • Înțelegerea conceptului de tablă interactivă și evidențierea caracteristicilor cheie ale acesteia.
 • Înțelegerea scopului unui videoproiector în sala de clasă și evidențierea caracteristicilor cheie ale acestuia.
 • Înțelegerea scopului unui proiector digital în sala de clasă și evidențierea caracteristicilor cheie ale acestuia.
 • Înțelegerea conceptului de instrumente de partajare a ecranului (screen sharing) și evidențierea caracteristicilor cheie ale acestora.
 • Înțelegerea conceptului de tehnologii mobile în învățare (mobile learning) și evidențierea caracteristicilor cheie ale dispozitivelor mobile.
 • Înțelegerea termenilor de 1:1 computing și Bring Your Own Device (BYOD).
 • Identificarea echipamentului utilizat în activitățile de predare, învățare și evaluare pentru sprijinirea creării și utilizării imaginilor, fișierelor audio-video și pentru susținerea comunicării și colaborării online.

4.2 Platforme educaţionale

 • Înțelegerea conceptului de platformă educaţională și identificarea caracteristicilor cheie ale acesteia.
 • Crearea unui curs în cadrul unei platforme educaţionale: stabilirea categoriei, numelui, datei de începere, numărului de săptămâni/tematici. Ștergerea unui curs.
 • Crearea unui cont de utilizator. Înscrierea, anularea înscrierii utilizatorilor la un curs în cadrul platformei de e-learning.
 • Adăugarea/ștergerea conținutului într-o pagină de curs din cadrul unei platforme de e-learning, precum: fișier, director, conținut existent, etichetă, pagină, URL.
 • Conștientizarea activităților de comunicare/ colaborare din cadrul unei platforme de e-learning. Crearea, editarea, ștergerea unei activități de comunicare/colaborare precum: forum, wiki, chat.

Cursul de pedagogie digitală se adresează tuturor cadrelor didactice care vor să își simplifice procesul de predare prin utilizarea mijloacelor digitale de comunicare. 

ACREDITARE ECDL PEDAGOGIE DIGITALĂ

În urma participării la acest curs, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar vor participa la un examen ECDL modul Pedagogie Digitală şi vor obţine Permisul ECDL PEDAGOGIE DIGITALĂ, putând beneficia astfel de 10 credite profesionale transferabile.

Testarea ECDL este inclusă în preţul cursului şi include:

 • manual ECDL Pedagogie digitală
 • simulare examen
 • seria unică de înregistrare
 • taxa examen
 • taxa permis ECDL

La finalul acestui modul, un candidat va ști să:

 • Înțeleagă conceptele cheie și beneficiile utilizării instrumentelor IT&C în vederea susținerii și îmbunătățirii procesului de predare, învățare și evaluare în sala de clasă
 • Identifice regulile de bază în planificarea unei lecții utilizând soluții IT&C.
 • Înțeleagă conceptele de bază legate de sănătate, siguranță și securitate în utilizarea soluțiilor IT&C în educație.
 • Definească resursele IT&C ce pot fi utilizate în sala de clasă pentru susținerea și îmbunătățirea procesului de predare, învățare și evaluare.
 • Înțeleagă modul de obținere și evaluare a resurselor IT&C pentru a sprijini și îmbunătăți procesul de predare, învățare și evaluare.
 • Identifice principalele caracteristici ale tehnologiilor educaționale.
 • Utilizeze caracteristicile de bază ale unei platforme educaționale.

CARE SUNT BENEFICIILE ACESTUI MODUL?

 • Certifică conceptele cheie legate de utilizarea soluțiilor IT&C în clasă.
 • Sprijină cadrele didactice care doresc să înceapă să utilizeze eficient tehnologia în practica lor profesională.
Avantaje
Durata curs: 6 ore
Live online
Acreditat ECDL
Economisește 250 lei
Urmatoarele sesiuni
Acum poti face plata si in rate!

Plata cursului tău este flexibilă! Poți plăti un curs în 4, 8 sau 12 tranșe egale. Folosește un card de rate emis de una dintre băncile din România și alege opțiunea de rate care ți se potrivește. Finalizează înscrierea prin opțiunea Plata online cu card bancar și vei putea alege numărul de rate în care vrei să plătești cursul.

Poți obține o reducere 10% dacă:
 • Ai urmat un curs la noi
 • Cumperi un pachet de două cursuri
 • Un prieten se înscrie la recomandarea ta

Mă înscriu
Poți obține o reducere de 25% dacă:
 • Achiziționezi 5 cursuri
 • Înscrii un grup de 5 persoane la același curs

Mă înscriu
Rezervă-ți un loc la curs prin apăsarea butonului de înscriere, prin e-mail la adresa: office@cursuri-creative.ro sau sunând la 0743.183.353.