{* *}
2.400 lei
2.200 lei
2.400 lei
2.200 lei

Despre curs

Cursul de competențe digitale pentru adulţi este util pentru toate persoanele care vor să facă dovada cunoștințelor în domeniul tehnologiei. Cursul durează 42 de ore și se desfășoară pe parcursul a 7 săptămâni.

ECDL STANDARD este o certificare a competenţelor digitale care se constituie din 7 module fixe separate ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text (WORD), Calcul tabelar (EXCEL), Baze de date (ACCESS), Prezentări (POWERPOINT), IT Security.

După fiecare modul, vei primi datele de acces la înregistrarea cursului, valabile pentru o perioadă limitată. În cazul în care, din motive personale, lipseşti de la un modul, ai acces la înregistrare. 

La finalul fiecărui modul, participanţii vor susține un examen în vederea obținerii permisulului ECDL STANDARD.

Examenul pentru obținerea Permisului European de Conducere a Calculatorului se poate desfășura online. Testarea constă într-un test grilă, cu un număr diferit de întrebări și o durată de 45 de minute. Participantul trebuie să obțină un scor de minim 75% de răspunsuri corecte pentru a putea promova. În sprijinul persoanelor care doresc să își verifice nivelul de cunoștințe și vor să se familiarizeze cu structura întrebărilor, Cursuri Creative oferă o simulare gratuită pentru fiecare examen.  

Examenele se vor desfăşura în fiecare vineri de după curs, la ora 10:00 sau 17:00, depinde ce alegi. Datele de examen sunt flexibile, pentru cazuri extraordinare, la cerere. 

Pachetul de curs include: 

 • 7 module de curs intensiv online
 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format fizic și electronic
 • simulare online 7 module
 • taxă de examinare 7 module
 • manual pentru fiecare modul

Notă: Participantul este responsabil de licenţele aplicaţiilor Microsoft folosite pe laptopul propriu: WINDOWS 10 si OFFICE 2019. 

Participanţi pot susține testarea ECDL și fără participarea la curs, achitând o taxă de 900 lei. Manualele ECDL se pot achiziţiona separat, la alegere, de pe site-ul ECDL, în acest caz. Taxa pentru examen include:

 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format electronic
 • simulare online - 7 module
 • taxă de examinare 7 module

Cursul ECDL STANDARD  va fi programat în momentul în care se va forma o grupă minimă de persoane înscrise şi se va desfăşura 7 săptămâni, sâmbăta, între orele 10:00 – 16:00.

!!! În acest moment, cursul este programat în zilele:

- 10, 17 decembrie, 7, 14, 21, 28 ianuarie, 4 februarie.

sau

- 7, 14, 21, 28 ianuarie, 4, 11, 18 februarie.

Notă: Participantul este responsabil de licenţele aplicaţiilor Microsoft folosite pe laptopul propriu. 

Taxa reexaminare: 85 lei/modul (în cazul în care nu se întruneşte punctajul minim se poate relua examenul de câte ori se doreşte, la cerere).

Taxa de urgenţă examen: 50 lei/modul – se poate da în minim 2 zile şi maxim 3 zile de la plata şi trimitere documente necesare – se adaugă la taxa de examen în cazul în care se doreşte a se da examen fără a se aştepta grupă minimă de 3.  

Taxă permis printat: 60 lei

Taxă Urgență emitere Permis (format print si/sau electronic): 80 lei. Permisele solicitate în regim de urgenţă vor fi emise (şi trimise către Centrul de Testare prin poştă/curier rapid, dacă e cazul de permise emise inclusiv în format tipărit) în maxim 3 zile lucrătoare de la data solicitării. Se adaugă la taxa de examen în cazul în care se doreşte permisul în format electronic sau tipărit urgent. 

**Candidaţii pot susţine testarea ECDL pentru oricâte şi orice module doresc. În acest caz vă rugăm să cereţi detalii la 0743 183 353 sau office@cursuri-creative.ro 

Cursul ECDL STANDARD va fi programat în momentul în care se va forma o grupă minimă de persoane înscrise şi se va desfăşura săptămânal,  7 săptămâni, sâmbăta, între orele 10:00 – 16:00

!!! În acest moment, cursul este programat în zilele: 

- 10, 17 decembrie, 7, 14, 21, 28 ianuarie, 4 februarie.

sau

- 7, 14, 21, 28 ianuarie, 4, 11, 18 februarie.

MODUL 1 – Utilizarea computerului. 6 ore de curs/o zi  

 • Computere și dispozitive : software și licențe
 • Desktop, pictograme, setări: desktop și pictograme, lucrul cu ferestre, instrumente și setări
 • Tipărirea: lucrul cu text, imprimarea 
 • Organizarea fișierelor:  Noțiuni de bază despre fișiere și directoare, organizarea fișierelor și directoarelor, stocare și arhivare
 • Rețele: concepte de bază despre rețele,accesarea unei rețele
 • Securitate și sănătate: Protejarea datelor și dispozitivelor, malware, sănătate și ecologia calculatoarelor

MODUL 2 – Instrumente online. 6 ore de curs/o zi  

 • Navigarea pe Internet- concepte cheie, securitate și siguranță, utilizarea unui browser web, instrumente și setări, preferințe (bookmarks),rezultate
 • Informații online - căutarea, evaluarea informației,copyright, protecția datelor
 • Comunicare- comunități online, instrumente de comunicare, concepte de bază despre email
 • Utilizarea poștei electronice - trimiterea mesajelor, primirea mesajelor, instrumente și setări, organizarea mesajelor, utilizarea calendarelor

MODUL 3 – Editare de text (WORD). 6 ore de curs/o zi 

 • Utilizarea aplicației - lucrul cu documente, ajustarea setărilor de bază
 • Crearea unui document - introducerea textului, selectarea și editarea textului
 • Formatarea - Text, paragrafe, stiluri
 • Obiecte - crearea tabelelor, formatarea tabelelor, obiecte grafice
 • Îmbinarea corespondență - Pregătirea documentelor, realizare îmbinare corespondență
 • Pregătirea imprimării - setări de bază, verificare și printare

MODUL 4 – Calcul tabelar (EXCEL). 6 ore de curs/o zi  

 • Utilizarea aplicației - primii pași în lucrul cu foile de calcul, ajustarea setărilor de bază
 • Celule - inserare/selectare, editare/sortare, copiere, mutare, stergere
 • Lucrul cu foi de calcul - rânduri și coloane, foi de calcul, formule matematice, funcții
 • Formatare - numere/date, conținut celule, aliniere/borduri
 • Grafice - creare, editare
 • Imprimarea - pregătirea imprimării, imprimarea

MODUL 5 – Baze de date (ACCESS). 6 ore de curs/o zi

 • Baze de date - Concepte cheie, organizarea unei baze de date, relații între tabele
 • Utilizarea aplicației - Lucrul cu baze de date, operații uzuale
 • Tabele - Înregistrări, construirea unui tabel,  relații
 • Regăsirea informațiilor - operații de bază, interogări
 • Formule - utilizarea formulelor
 • Rezultate - Rapoarte, expostarea datelor, imprimare

MODUL 6 – Prezentări (POWERPOINT). 6 ore de curs/o zi 

 • Utilizarea aplicației - Lucrul cu prezentări, ajustarea setărilor de bază
 • Crearea unei prezentări - Vizualizarea prezentării, diapozitive, coordonator de diapozitive
 • Text - Lucrul cu text, formatare, tabele
 • Grafice - Utilizarea graficelor, organigrame
 • Obiecte grafice - Inserare, manipulare, obiecte desenate
 • Pregătirea prezentării- pregătirea, verificarea și susținerea prezentării

MODUL 7 - IT Security. 6 ore de curs/o zi 

Acest curs se adresează:

 • Persoanelor care doresc să se angajeze într-o instituție de stat şi care au noțiuni de bază de utilizare a calculatorului și de Office
 • Persoanelor care doresc să îşi demonstreze competențele digitale
 • Angajaților care trebuie să se adapteze la evoluția digitală a companiei
 • Companiilor care vor să își pregătească forța de muncă pentru procesul de digitalizare
 • Tinerilor care vor să aibă o bază solidă de cunoștințe la angajare

ACREDITARE ECDL

ECDL (European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional și numără până în prezent peste 15 milioane de persoane înregistrate.  

Certificatul ECDL este recunoscut în peste 100 de tari. 

La examenele ECDL poate participa ORICINE, indiferent de vârstă și pregătire. 

Permisul ECDL obţinut este valabil pe o perioadă nedeterminată, competenţele digitale fiind certificate pe viaţă.

Creative Business Management este acreditat ca Centru de Testare ECDL pentru toate modulele ECDL, inclusiv cele pentru bacalaureat.

Examenul de absolvire se organizează conform metodologiei ECDL în prezența examinatorului acreditat și cu supraveghere video, în sală sau online cu ajutorul aplicaţiei zoom. 

La finalul fiecărui modul, participanții vor susține un examen în vederea obținerii permisulului ECDL START. 

Examenul pentru obținerea Permisului European de Conducere a Calculatorului se desfăşoară pe o platformă ECDL, online sau offline, în funcție de opțiunea participanților şi de reglementările oficiale prinind situaţia epidemiologică. Testarea constă într-un test grilă, cu un număr diferit de întrebări și o durată de 45 de minute. Elevul trebuie să obțină un scor de minim 75% de răspunsuri corecte pentru a putea promova. În sprijinul persoanelor care doresc să își verifice nivelul de cunoștințe și vor să se familiarizeze cu structura întrebărilor, Cursuri Creative oferă o simulare gratuită pentru fiecare examen. În caz de nepromovare se va putea susține reexaminarea modulului într-o sesiune viitoare.

Permisul ECDL în format electronic se va elibera, în urma promovării examenelor ECDL, în contul personal al candidaților. Permisul va conține modulele promovate.

Candidatul poate vizualiza, descărca și tipări certificatul ECDL din propriul Cont de candidat ECDL – secțiunea Certificare ECDL. Candidatul va primi un email automat de informare care va conține inclusiv datele de acces în Contul lui ECDL, după emiterea certificatului și încărcarea acestuia în Contul candidatului de către ECDL ROMANIA. Pe certificatul digital se regăsesc aceleași elemente (date) care apar și pe certificatul tipărit; certificatul electronic include ștampila ECDL ROMANIA și semnătura reprezentantului legal al ECDL ROMANIA. 

Persoanele interesate cărora candidatul le va prezenta certificatul obținut (instituții publice/private, angajator, instituții de învățământ, etc) vor putea verifica online autenticitatea certificatului ECDL obținut de candidat prin accesarea linkului de validare care este public pe prima pagina a website-ul ECDL ROMANIA – www.ecdl.ro.

Permisul ECDL în original, printat de ECDL, va fi trimis candidaţilor prin curier la adresa specificata de aceştia sau va putea fi ridicat de la centrul de testare. 

*ACREDITARE Ministerul Educatiei

In urma participarii la curs, persoanele doritoare pot sustine examenul pentru obtinerea unui certificat de absolvire acreditat de Ministerul Educatiei pe calificarea COMPETENŢE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂŢARE ŞI CUNOAŞTERE

Examenul constă într-o probă scrisă de tip test grila (cu întrebări din curs) şi o probă practică: prezentarea unui proiect individual pe baza cunoştinţelor acumulate la cursuri.

Nivelul studiilor obligatoriu pentru accesul la examenul de acreditare ANC este învățământ general obligatoriu (zece clase).

Documentele necesare obligatorii pentru înscriere la examen sunt: 

 • copie buletin/ CI, 
 • copie certificat de naştere, 
 • copie ultima diplomă de studii, 
 • copie certificat de căsătorie (dacă s-a schimbat numele).

Examenul se programează în funcţie de persoanele înscrise, numai cu o grupă minimă de 7 participanţi.

Cursul ECDL STANDARD  va fi programat în momentul în care se va forma o grupă minimă de persoane înscrise şi se va desfăşura 7 săptămâni, sâmbăta, între orele 10:00 – 16:00

!!! În acest moment, cursul este programat în zilele: 

- 9, 16, 23, 30 iulie

sau

- 20, 27 august, 3, 10 septembrie.

În cadrul modului Utilizarea computerului, cursanții vor înțelege conceptele cheie cu privire la IT, computere, dispozitive și software. Ei vor învăța cum să: 

 • Opereze eficient într-un mediu desktop utilizând pictograme și ferestre. 
 • Utilizeze principalele facilități ale sistemului de operare, incluzând ajustarea principalelor setări.
 • Cunoască principalele concepte legate de managementul fișierelor și să știe să organizeze în mod eficient directoarele și fișierele. 
 • Utilizeze aplicații software utilitare pentru arhivarea și dezarhivarea fișerelor de dimensiuni mari. 
 • Înțeleagă importanța protejării datelor personale și a dispozitivelor împotriva virușilor și importanța efectuării unui backup al datelor.

În cadrul modulului Instrumente online, cursanții vor înțelege conceptele de bază legate de navigarea pe Internet și securitatea online.Aceștoa vor putea să:

 • Utilizeze un browser web și să stabilească setările acestuia, să memoreze pagini favorite (bookmarks), să salveze și să tipărească pagini web.
 • Efectueze o căutare online pentru a obține informații și să evalueze critic conținutul web obținut.
 • Înțeleagă aspectele cheie legate de drepturile de autor și protecția datelor.
 • Înțeleagă conceptele de bază legate de comunități online, comunicare și poștă electronică.
 • Primească și să trimită mesaje și să stabilească setări ale mesajelor.
 • Efectueze căutări ale mesajelor, să le organizeze și să utilizeze calendare.

În cadrul modulului Editare text candidatul va învăța să:

 • Lucreze cu documente și să le salveze în diverse formate.
 • Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help și opțiunile de creștere a productivității.
 • Creeze și editeze documente de dimensiuni mici, care apoi vor fi partajate și distribuite.
 • Aplice diverse formate documentelor; să recunoască cele mai bune practici în alegerea opțiunilor adecvate de formatare.
 • Insereze tabele, imagini și obiecte desenate în cadrul unui document.
 • Pregătească documentele în vederea realizării unei îmbinări de corespondență.
 • Ajusteze setările paginii documentului.
 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a textului înaintea tipăririi documentului.

În cadrul modulului calcul tabelar cursanții vor învăța să:

 • Lucreze cu registre de calcul și să le salveze în diverse formate.
 • Utilizeze opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește productivitatea.
 • Introducă date în celule; să folosească cele mai bune practici în crearea listelor.
 • Selecteze, sorteze, copieze, mute și șteargă date.
 • Editeze rânduri și coloane în cadrul unei foi de calcul.
 • Copieze, mute, șteargă și redenumească foi de calcul.
 • Creeze formule matematice și logice utilizând funcții standard; să utilizeze cele mai bune practici în crearea formulelor; să recunoască erorile apărute în formule.
 • Formateze numere și text, conținute în registrul de calcul.
 • Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a datelor.
 • Ajusteze setările paginii.
 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a conținutului înaintea tipăririi registrului.

La finalul modulului Baze de date, un candidat va ști să:

 • Înțeleagă termenul de bază de date şi modul ei de organizare.
 • Creeze o bază de date simplă şi să vizualizeze conținutul în diferite moduri.
 • Creeze un tabel, să definească şi să modifice câmpuri, să introducă şi să modifice date în cadrul unui tabel, să creeze relații între tabele.
 • Utilizeze filtre și interogări pentru a regăsi anumite informații din baza de date.
 • Creeze un formular pentru introducerea, modificarea şi ştergerea înregistrărilor și datelor din tabele.
 • Creeze rapoarte în vederea tipăririi sau distribuirii electronice.
 • Lucreze cu prezentări și să le salveze în diverse formate.
 • Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește productivitatea.
 • Înțeleagă modurile de vizualizare ale unei prezentări și utilitatea lor; să aleagă diverse aspecte și formate de diapozitive.
 • Introducă, editeze și formateze text în cadrul unei prezentări.
 • Recunoască cele mai bune practici în aplicarea unui titlu unic diapozitivelor.
 • Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a informațiilor.
 • Insereze și editeze imagini și obiecte desenate.
 • Aplice prezentării efecte de animație și tranziție.
 • Verifice și corecteze conținutul prezentării înaintea tipăririi și susținerii acesteia.
Avantaje
Durata curs: 42 ore
Live online
Acreditare ECDL si ANC
Economisește 200 lei
Urmatoarele sesiuni
Trainer
Cum se desfasoara cursul
Acum poti face plata si in rate!

Plata cursului tău este flexibilă! Poți plăti un curs în 4, 8 sau 12 tranșe egale. Folosește un card de rate emis de una dintre băncile din România și alege opțiunea de rate care ți se potrivește. Finalizează înscrierea prin opțiunea Plata online cu card bancar și vei putea alege numărul de rate în care vrei să plătești cursul.

Poți obține o reducere 10% dacă:
 • Ai urmat un curs la noi
 • Cumperi un pachet de două cursuri
 • Un prieten se înscrie la recomandarea ta

Mă înscriu
Poți obține o reducere de 25% dacă:
 • Achiziționezi 5 cursuri
 • Înscrii un grup de 5 persoane la același curs

Mă înscriu
Rezervă-ți un loc la curs prin apăsarea butonului de înscriere, prin e-mail la adresa: office@cursuri-creative.ro sau sunând la 0743.183.353.