1.500 lei
1.500 lei

Despre curs

Cursul de competențe digitale pentru elevi este util pentru toți viitorii absolvenți care vor să facă dovada cunoștințelor în domeniul tehnologiei. Programul de training este realizat după programa TIC, iar la finalul său elevii pot susține un examen care echivalează cu proba pentru această materie la Bacalaureat.  Cursul durează 24 de ore și se desfășoară pe parcursul a 4 săptămâni – 6 ore pe săptămână – și cuprinde 4 module: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

La finalul fiecărui modul, elevii vor susține un examen în vederea obținerii permisulului ECDL PROFIL START BAC. Acesta asigură nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat ca utilizator avansat

Examenul pentru obținerea Permisului European de Conducere a Calculatorului se poate desfășura online sau offline, în funcție de opțiunea participanților şi de reglementările oficiale prinind situaţia epidemiologică. Testarea constă într-un test grilă, cu un număr diferit de întrebări și o durată de 45 de minute. Elevul trebuie să obțină un scor de minim 75% de răspunsuri corecte pentru a putea promova. În sprijinul elevilor care doresc să își verifice nivelul de cunoștințe și vor să se familiarizeze cu structura întrebărilor, Cursuri Creative oferă o simulare gratuită pentru fiecare examen.  

Elevii pot susține testarea ECDL și fără participarea la curs, achitând o taxă de 600 lei. Manualele ECDL se pot achiziţiona separat, la alegere, de pe site-ul ECDL, în acest caz. Taxa pentru examen include:

 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format fizic si electronic
 • simulare online
 • taxă de examinare 

Pachetul de curs include: 

 • 4 module de curs intensiv online
 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format fizic și electronic
 • simulare online
 • taxă de examinare 4 module
 • manual pentru fiecare modul

Cursul ECDL PROFIL START BAC  va fi programat în momentul în care se va forma o grupă minimă de persoane înscrise şi se va desfăşura săptămânal, sâmbăta, între orele 10:00 – 16:00. 

Notă: Participantul este responsabil de licenţele aplicaţiilor Microsoft folosite pe laptopul propriu. 

Cursul ECDL PROFIL START BAC  va fi programat în momentul în care se va forma o grupă minimă de persoane înscrise şi se va desfăşura săptămânal, sâmbăta, între orele 10:00 – 16:00. 

MODUL 1 – Utilizarea computerului. 6 ore de curs/o zi  

 • Computere și dispozitive : software și licențe
 • Desktop, pictograme, setări: desktop și pictograme, lucrul cu ferestre, instrumente și setări
 • Tipărirea: lucrul cu text, imprimarea 
 • Organizarea fișierelor:  Noțiuni de bază despre fișiere și directoare, organizarea fișierelor și directoarelor, stocare și arhivare
 • Rețele: concepte de bază despre rețele,accesarea unei rețele
 • Securitate și sănătate: Protejarea datelor și dispozitivelor, malware, sănătate și ecologia calculatoarelor

MODUL 2 – Instrumente online. 6 ore de curs/o zi  

 • Navigarea pe Internet- concepte cheie, securitate și siguranță, utilizarea unui browser web, instrumente și setări, preferințe (bookmarks),rezultate
 • Informații online - căutarea, evaluarea informației,copyright, protecția datelor
 • Comunicare- comunități online, instrumente de comunicare, concepte de bază despre email
 • Utilizarea poștei electronice - trimiterea mesajelor, primirea mesajelor, instrumente și setări, organizarea mesajelor, utilizarea calendarelor

MODUL 3 – Editare de text. 6 ore de curs/o zi 

 • Utilizarea aplicației - lucrul cu documente, ajustarea setărilor de bază
 • Crearea unui document - introducerea textului, selectarea și editarea textului
 • Formatarea - Text, paragrafe, stiluri
 • Obiecte - crearea tabelelor, formatarea tabelelor, obiecte grafice
 • Îmbinarea corespondență - Pregătirea documentelor, realizare îmbinare corespondență
 • Pregătirea imprimării - setări de bază, verificare și printare

MODUL 4 – Calcul tabelar. 6 ore de curs/o zi  

 • Utilizarea aplicației - primii pași în lucrul cu foile de calcul, ajustarea setărilor de bază
 • Celule - inserare/selectare, editare/sortare, copiere, mutare, stergere
 • Lucrul cu foi de calcul - rânduri și coloane, foi de calcul, formule matematice, funcții
 • Formatare - numere/date, conținut celule, aliniere/borduri
 • Grafice - creare, editare
 • Imprimarea - pregătirea imprimării, imprimarea

Acest curs se adresează exclusiv elevilor de liceu care doresc să își îmbunătățească aptitudinile dobândite la materia TIC și doresc să obțină Permisul European de Conducere a Calculatorului.

Certificările ECDL PROFIL START BAC şi  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL şi au aceeaşi recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.

Certificările ECDL PROFIL START BAC şi  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL şi au aceeaşi recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.

Conform anexei 3 la OMENCS. nr. 3682/22.04.2016, toţi elevii care deţin Permisul ECDL (European Computer Driving Licence) îşi pot echivala proba de Competenţe digitale din cadrul examenului de Bacalaureat. Programa pentru obținerea Permisului ECDL START BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a.

Creative Business Management este acreditat ca Centru de Testare ECDL în București pentru toate modulele ECDL, inclusiv cele pentru bacalaureat:

 • ECDL PROFIL START BAC 
 • ECDL PROFIL BAC 

În cadrul modului Utilizarea computerului, elevii vor înțelege conceptele cheie cu privire la IT, computere, dispozitive și software. Ei vor învăța cum să: 

 • Opereze eficient într-un mediu desktop utilizând pictograme și ferestre. 
 • Utilizeze principalele facilități ale sistemului de operare, incluzând ajustarea principalelor setări.
 • Cunoască principalele concepte legate de managementul fișierelor și să știe să organizeze în mod eficient directoarele și fișierele. 
 • Utilizeze aplicații software utilitare pentru arhivarea și dezarhivarea fișerelor de dimensiuni mari. 
 • Înțeleagă importanța protejării datelor personale și a dispozitivelor împotriva virușilor și importanța efectuării unui backup al datelor.

În cadrul modulului Instrumente online, elevii vor înțelege conceptele de bază legate de navigarea pe Internet și securitatea online. Aceștia vor putea să:

 • Utilizeze un browser web și să stabilească setările acestuia, să memoreze pagini favorite (bookmarks), să salveze și să tipărească pagini web.
 • Efectueze o căutare online pentru a obține informații și să evalueze critic conținutul web obținut.
 • Înțeleagă aspectele cheie legate de drepturile de autor și protecția datelor.
 • Înțeleagă conceptele de bază legate de comunități online, comunicare și poștă electronică.
 • Primească și să trimită mesaje și să stabilească setări ale mesajelor.
 • Efectueze căutări ale mesajelor, să le organizeze și să utilizeze calendare.

În cadrul modulului Editare text, elevul va învăța să:

 • Lucreze cu documente și să le salveze în diverse formate.
 • Folosească opțiunile aplicației, precum funcția Help și opțiunile de creștere a productivității.
 • Creeze și editeze documente de dimensiuni mici, care apoi vor fi partajate și distribuite.
 • Aplice diverse formate documentelor; să recunoască cele mai bune practici în alegerea opțiunilor adecvate de formatare.
 • Insereze tabele, imagini și obiecte desenate în cadrul unui document.
 • Pregătească documentele în vederea realizării unei îmbinări de corespondență.
 • Ajusteze setările paginii documentului.
 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a textului înaintea tipăririi documentului.

În cadrul modulului calcul tabelar, elevii vor învăța să:

 • Lucreze cu registre de calcul și să le salveze în diverse formate.
 • Utilizeze opțiunile aplicației, precum funcția Help, pentru a crește productivitatea.
 • Introducă date în celule; să folosească cele mai bune practici în crearea listelor.
 • Selecteze, sorteze, copieze, mute și șteargă date.
 • Editeze rânduri și coloane în cadrul unei foi de calcul.
 • Copieze, mute, șteargă și redenumească foi de calcul.
 • Creeze formule matematice și logice utilizând funcții standard; să utilizeze cele mai bune practici în crearea formulelor; să recunoască erorile apărute în formule.
 • Formateze numere și text, conținute în registrul de calcul.
 • Creeze și formateze grafice pentru o reprezentare sugestivă a datelor.
 • Ajusteze setările paginii.
 • Realizeze verificarea ortografică și gramaticală a conținutului înaintea tipăririi registrului.
Avantaje
Durata curs: 24 ore
Bucuresti sau Live online
Acreditare ECDL
Urmatoarele sesiuni
Trainer
Acum poti face plata si in rate!

Plata cursului tău este flexibilă! Poți plăti un curs în 4, 8 sau 12 tranșe egale. Folosește un card de rate emis de una dintre băncile din România și alege opțiunea de rate care ți se potrivește. Finalizează înscrierea prin opțiunea Plata online cu card bancar și vei putea alege numărul de rate în care vrei să plătești cursul.

Poți obține o reducere 10% dacă:
 • Ai urmat un curs la noi
 • Cumperi un pachet de două cursuri
 • Un prieten se înscrie la recomandarea ta

Mă înscriu
Poți obține o reducere de 25% dacă:
 • Achiziționezi 5 cursuri
 • Înscrii un grup de 5 persoane la același curs

Mă înscriu
Rezervă-ți un loc la curs prin apăsarea butonului de înscriere, prin e-mail la adresa: office@cursuri-creative.ro sau sunând la 0743.183.353.