{* *}
O nouă schemă de ajutor pentru fermieri este disponibilă. Află care sunt condițiile
În urmă cu câteva zile, Guvernul României a publicat o Ordonanță de Urgență prin care anunță lansarea unei noi scheme de ajutor pentru fermieri. Fondurile vin de la bugetul de stat și vor fi alocate sub formă de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Fermierii vor putea solicita între 5000 euro și 120.000 de euro pentru plățile chiriilor, furnizorilor sau salariilor, în funcție de cifra de afaceri din 2019. 
Titlu programului de finanțare este “Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” și a fost anunțat prin OUG nr. 61 din 6 mai 2022 privind unele măsuri pentru acordarea de ajutor financiar. 
Ajutorul de stat va finanța cheltuielile cu chiriile, cheltuieli de producție, a furnizorilor sau a salariilor. Prin acest nou program se finanțează proiectele în ordinea depunerii acestora, în următoarele condiții :
a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.350 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro
c) valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, care trebuie să fie liberă de ajutor de stat, la constituirea capitalului de lucru, cumulând 15% din valoarea grantului solicitat
Experții Cursuri Creative te vor ajuta să scrii proiectul și să îl depui. Pentru o evaluare tehnică-financiară care vă permite să obțineți banii pentru capitalul de lucru, ne puteți contacta la numărul de telefon 0724136732.

Condiții pentru obținerea granturilor și cheltuielilor eligibile

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, una dintre condiții presupune să nu existe dificultăți financiare înregistrate la finalul anului 2019, iar codul CAEN din certificatul constatator să se regăsească pe lista eligibilă autorizată în anul 2019. 
Este obligatoriu să se cheltuiască banii primiți ca finanțare pentru acest cod CAEN, în cazul în care există și alte activități (Coduri CAEN active) indiferent de faptul că există cheltuieli comune pentru mai multe coduri, cum ar fi chiria.
De asemenea, trebuie să se acopere o contribuție de 15% din valoarea rezultată din calculul financiar.
Programul este destinat susținerii următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole
d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță
e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale
f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale
g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale

Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare

A - Agricultură, silvicultură și pescuit

01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe

011 - Cultivarea plantelor nepermanente

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0112 - Cultivarea orezului

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente

0121 - Cultivarea strugurilor

0124 - Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase

0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0129 - Cultivarea altor plante permanente

013 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

014 - Creșterea animalelor

0141 - Creșterea bovinelor de lapte

0142 - Creșterea altor bovine

0143 - Creșterea cailor si a altor cabaline

Comments

Log in or register to post comments
Cursuri Recomandate