Câte tipuri de certificări ale Permisului European de Conducere a Calculatorului există?

În următorii 10 ani toate sectoarele de activitate vor fi complet digitalizate, potrivit strategiei Uniunii Europene. Tehnologia se îmbunătățește în fiecare zi, iar oamenii trebuie să se adapteze noii realități informatice, pentru a-și putea îndeplini atât nevoile personale, cât și sarcinile profesionale.

În acest context, tot mai mulți angajatori solicită documentul recunoscut internațional care certifică cunoștințele digitale: Permisul European pentru Conducerea Calculatorului.

Acesta poate fi obținut prin participarea la unul dintre cursurile acreditate susținute în centrele speciale de testare, precum Cursuri Creative și prin absolvirea unuia sau mai multor examene, în funcție de nivelul de pregătire necesar.

Cursurile ECDL se adresează atât adulților, cât și pentru elevilor din clasele de liceu, iar certificatul obținut are valabilitate pe viață.

Câte tipuri de certificări ale Permisului European pentru Conducerea Calculatorului există și care este diferența dintre ele?

În prezent, în România există 13 tipuri de certificări ECDL, structurate pe diferite niveluri de dificultate. 

La centrul acreditat Cursuri Creative poți susține examenele pentru oricare dintre certificările de mai sus și te poți înscrie la următoarele cursuri:

ECDL Start BAC 

Echivalează proba de competențe digitale la Bacalaureat și calificativul de Utilizator Avansat.

ECDL Profil Bac 

Echivalează proba de competențe digitale la Bacalaureat și asigură nivelul de Utilizator Experimentat.

ECDL Start

Atestă cunoștințele de: utilizare a computerului, instrumente online, editare de text (WORD), calcul tabelar (EXCEL). 

ECDL Standard 

Certifică următoarele cunoștințe: utilizare a computerului, instrumente online, editare de text (WORD), calcul tabelar (EXCEL), baze de date (ACCESS), prezentări (POWERPOINT), marketing digital.

Pedagogie digitală

Atestă competențele cadrelor didactice de a simplifica procesul de predare prin utilizarea mijloacelor digitale de comunicare.

ECDL PROFIL START BAC

Programul de certificare a competențelor digitale ECDL PROFIL START BAC este realizat după programa TIC. Pentru a obține diploma, elevii trebuie să promoveze cele 4 examene care echivalează cu proba pentru Bacalaureat. 

Cât durează cursurile și obținerea Certificatului ECDL PROFIL START BAC?

Cursul durează 24 de ore și se desfășoară pe parcursul a 4 săptămâni (6 ore pe săptămână) și cuprinde 4 module:

 • Utilizarea computerului (WINDOWS)
 • Instrumente online (OUTLOOK)
 • Editare de text (WORD)
 • Calcul tabelar (EXCEL)

Ce include pachetul de curs?

 • 4 module de curs intensiv online
 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format fizic și electronic
 • simulare online pentru 4 module
 • taxa de examinare pentru 4 module
 • manual pentru fiecare modul

Cum se desfășoară examenele ECDL PROFIL START BAC?

Certificarea ECDL PROFIL START BAC se obține după promovarea celor 4 examene, câte unul susținut la finalul fiecărui modul, în vederea obținerii permisului ECDL PROFIL START BAC. Acesta asigură nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat ca utilizator avansat. 

Examenul pentru obținerea Permisului European de Conducere a Calculatorului se poate desfășura online sau offline, în funcție de opțiunea participanților şi de reglementările oficiale în vigoare.

Testarea constă într-un test grilă, cu un număr diferit de întrebări și o durată de 45 de minute. Elevul trebuie să obțină un punctaj minim de 75% răspunsuri corecte pentru a putea promova. Rezultatul fiecărui examen se află chiar la finalul testării. Examenul se poate relua în cazul în care nu se întrunește punctajul minim, începând cu a doua zi. În niciun caz nu se poate participa la o reexaminare în aceeași zi. Reexaminările nu sunt incluse în pachetul de curs sau de examen. 

În sprijinul elevilor care doresc să își verifice nivelul de cunoștințe și vor să se familiarizeze cu structura întrebărilor, Cursuri Creative oferă o simulare gratuită pentru fiecare examen. 

Elevii pot susține testarea ECDL și fără participarea la curs, achitând o taxă, care include:

 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format fizic şi electronic
 • 4 simulări de examen online
 • taxă de examinare pentru 4 examene 

Manualele ECDL se pot achiziționa separat, la alegere, de pe site-ul ECDL, în acest caz.

Cursul ECDL PROFIL BAC

Cursul de competențe digitale ECDL PROFIL BAC este similar cu cel ECDL PROFIL START BAC, ambele urmând structura disciplinei TIC. Diferența dintre ele constă în adăugarea a două module (Baze de date și Prezentări) pentru ECDL PROFIL BAC, deci și durata desfășurării crește. 

Cât durează cursurile și obținerea certificatului ECDL PROFIL BAC?

Cursul durează 36 de ore și se desfășoară pe parcursul a 6 săptămâni (6 ore pe săptămână), constând în predarea a 6 module: 

 • Utilizarea computerului (WINDOWS)
 • Instrumente online (OUTLOOK)
 • Editare de text (WORD)
 • Calcul tabelar (EXCEL)
 • Prezentări (POWERPOINT)
 • Baze de date (ACCESS)

Ce include pachetul de curs?

 • 6 module de curs intensiv online
 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format fizic și electronic
 • simulari online pentru 6 module
 • taxa de examinare pentru 6 module
 • manual pentru fiecare modul

Cum se desfășoară examenul ECDL PROFIL BAC? 

Pentru fiecare modul, testarea constă într-o examinare de tip grilă, cu un număr diferit de întrebări și o durată de 45 de minute. 

Elevul trebuie să obțină un punctaj de minim 75% de răspunsuri corecte pentru a putea promova. Rezultatul fiecărui examen se află chiar la finalul testării. 

 Examenul se poate relua în cazul în care nu se întrunește punctajul minim, începând cu a doua zi. În niciun caz nu se poate participa la o reexaminare în aceeași zi. Reexaminările nu sunt incluse în pachetul de curs sau de examen.

În sprijinul elevilor care doresc să își verifice nivelul de cunoștințe și vor să se familiarizeze cu structura întrebărilor, Cursuri Creative oferă o simulare gratuită pentru fiecare examen. 

Elevii bine pregătiți sau care preferă să studieze acasă, pot susține testarea ECDL PROFIL BAC și fără participarea la curs, achitând o taxă. 

Manualele ECDL se pot achiziționa separat, la alegere, de pe site-ul ECDL, în acest caz.

Taxa pentru examen include:

 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format fizic şi electronic
 • simulare online
 • taxă de examinare 

Cursuri ECDL pentru persoanele adulte

Adulții care doresc să învețe şi să facă dovada competențelor de utilizare a calculatorului pot urma cursurile de pregătire ECDL sau doar să susţină examenele ECDL, în cadrul centrului de testare Cursuri Creative.

Cu ajutorul certificatului ECDL își pot completa CV-ul cu noi competențe precum utilizarea aplicațiilor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access).

Foarte mulți angajatori solicită acest certificat pentru a garanta acuratețea informațiilor trecute în CV, fiind cunoscut faptul că examenele ECDL sunt riguroase.

Pentru a obține certificatul ECDL, adulții au la dispoziție două cursuri de competențe digitale pe care le pot urma: ECDL Start și ECDL Standard. Diferența dintre ele constă în numărul de module și spectrul de competențe dobândite.

ECDL START

Cursul de competențe digitale ECDL Start se adresează persoanelor care au încheiat deja ciclul liceal. 

Acesta durează 24 de ore desfășurate pe parcursul a 4 săptămâni (6 ore pe săptămână), constând în 4 module ce acoperă competențele şi ariile de cunoaștere standardizată: 

 • Utilizarea computerului (WINDOWS)
 • Instrumente online (OUTLOOK)
 • Editare de text (WORD)
 • Calcul tabelar (EXCEL)

La finalul fiecărui modul, participanții vor susține câte un examen în vederea obținerii permisului ECDL START.

Examenul pentru obținerea Permisului European de Conducere a Calculatorului se poate desfășura online sau offline, în funcție de opțiunea participanților şi de reglementările oficiale în vigoare. 

Testarea constă într-un test grilă, cu un număr diferit de întrebări și o durată de 45 de minute. Participantul trebuie să obțină un punctaj de minim 75% de răspunsuri corecte pentru a putea promova. 

Rezultatul fiecărui examen se află chiar la finalul testării. Examenul se poate relua în cazul în care nu se întrunește punctajul minim, începând cu a doua zi. În niciun caz nu se poate participa la o reexaminare în aceeași zi. Reexaminările nu sunt incluse în pachetul de curs sau de examen.

În sprijinul cursanților care doresc să își verifice nivelul de cunoștințe și să se familiarizeze cu structura întrebărilor, Cursuri Creative oferă o simulare gratuită pentru fiecare examen. 

Pachetul de curs include:

 • 4 module de curs intensiv online
 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format fizic și electronic
 • simulari online pentru 4 module
 • taxă de examinare pentru 4 module
 • manual pentru fiecare modul

Participanții pot susține testarea ECDL și fără participarea la curs, achitând o taxă. Manualele ECDL se pot achiziţiona separat, la alegere, de pe site-ul ECDL, în acest caz.

Taxa pentru examen include:

 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format fizic şi electronic
 • simulare online pentru 4 module
 • taxă de examinare pentru 4 module

De asemenea, examenele pot fi programate urgent, în funcție de cerințele cursantului (în maxim 3 zile de la plata şi trimitere documente necesare), achitând o taxă de urgenţă. 

Eliberarea permisului poate fi solicitată în regim de urgenţă, în maxim 3 zile lucrătoare de la data solicitării, contracost. 

ECDL STANDARD

Cursul de competențe digitale ECDL STANDARD este necesar pentru certificarea competențelor digitale în cazul persoanelor adulte care doresc să învețe mai multe module decât cele incluse în pachetul ECDL START. 

Acesta de desfășoară pe parcursul a 48 de ore, de-a lungul a 7 săptămâni (6 săptămâni x 6 ore pe săptămână + 1 săptămână x 12 ore). 

Pentru obținerea certificatului ECDL STANDARD este necesară parcurgerea a 7 module separate considerate esențiale:

 • Utilizarea computerului (WINDOWS)
 • Instrumente online (OUTLOOK)
 • Editare de text (WORD)
 • Calcul tabelar (EXCEL)
 • Prezentări (POWERPOINT)
 • Baze de date (ACCESS)
 • Marketing digital

La finalul fiecărui modul, participanții vor susține câte un examen din fiecare modul, în vederea obținerii permisului ECDL STANDARD.

Testarea se poate desfășura online sau offline, în funcție de opțiunea participanților şi de reglementările oficiale în vigoare. 

Examenul este de tip grilă și durează 45 de minute. Este necesar un scor de minim 75% de răspunsuri corecte pentru a putea promova. Rezultatul fiecărui examen se află chiar la finalul testării. Examenul se poate relua în cazul în care nu se întrunește punctajul minim, începând cu a doua zi. În niciun caz nu se poate participa la o reexaminare în aceeași zi. Reexaminările nu sunt incluse în pachetul de curs sau de examen.

În sprijinul cursanților care doresc să își verifice nivelul de cunoștințe și vor să se familiarizeze cu structura întrebărilor, Cursuri Creative oferă o simulare gratuită pentru fiecare examen. 

Pachetul de curs include:

 • 7 module de curs intensiv online
 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format fizic și electronic
 • simulari online pentru 7 module
 • taxă de examinare pentru cele 7 module
 • manual pentru fiecare modul

Participanții pot susține testarea ECDL STANDARD și fără participarea la curs, achitând o taxă. Manualele ECDL se pot achiziționa separat, la alegere, de pe site-ul ECDL, în acest caz. Taxa pentru examen include:

 • seria de înscriere generală unică ECDL
 • eliberarea certificatului în format fizic şi electronic
 • simulare online – 7 module
 • taxă de examinare – 7 module

De asemenea, examenele pot fi programate urgent, în funcție de cerințele cursantului (în maxim 3 zile de la plata şi trimitere documente necesare), achitând o taxă de urgenţă. 

Eliberarea permisului poate fi solicitată în regim de urgență, în maxim 3 zile lucrătoare de la data solicitării, contracost. 

PEDAGOGIE DIGITALĂ

Programul de Pedagogie Digitală este o certificare ECDL care ajută profesorii să își planifice eficient lecțiile și să le transmită elevilor într-un format atractiv, utilizând instrumentele digitale. 

Nu este necesar ca participanții la cursuri să aibă cunoștințe tehnice și nici noțiuni avansate de folosire a calculatorului. Structura este creată astfel încât profesorii să învețe pas cu pas toate noțiunile, cu ajutorul lectorului.

Cât durează cursurile și obținerea Certificatului ECDL de Pedagogie Digitală?

Cursul durează 40 de ore și este structurat în 4 module care acoperă atât partea tehnică a procesului didactic, cât și resurse de predare creative, atractive pentru elevii din învățământul primar sau gimnazial. 

Pentru obținerea certificatului ECDL de Pedagogie Digitală este necesară parcurgerea a 4 module separate considerate esențiale:

 • Resurse generale de utilizare a calculatorului și pentru organizarea activităților la clasă 
 • Platforme educaționale 
 • Predare creativă 
 • Resurse pentru evaluare și testare 

În urma participării la acest curs, cadrele didactice din învățământul preuniversitar vor participa la un examen ECDL modul Pedagogie Digitală şi vor obține Permisul ECDL PEDAGOGIE DIGITALĂ, putând beneficia astfel de 10 credite profesionale transferabile.

Cum se desfășoară examenul ECDL de Pedagogie Digitală? 

Examenul consta într-o proba scrisa de tip test grila (cu întrebări din curs) si o probă practica: prezentarea unui proiect individual pe baza cunoștințelor acumulate la cursuri.

Testarea ECDL este inclusă în prețul cursului şi include:

 • manual ECDL Pedagogie digitală
 • simulare examen
 • seria unică de înregistrare
 • taxa de examinare

Indiferent de momentul profesional în care te afli sau de planurile tale, deținerea Permisului European pentru Conducerea Calculatorului reprezintă un atu, valabil pentru întreaga viață.

Înscrie-te la cursul ECDL care ți se potrivește, obține dovada cunoștințelor acumulate și începe să exploatezi oportunitățile pe care Permisul European de Conducere a Calculatorului le oferă.

Comments

Log in or register to post comments
Cursuri Recomandate
Curs Competențe digitale

Competențe digitale

 • 18 ore curs intensiv
 • Aplicații practice 
 • Certificat MMSS si MECTS - Competenţe digitale
 • Certificat ECDL la cerere
 • eligibil START-UP NATION/ FEMEIA MANAGER/ DIGITALIZARE IMM
 • pachet COMPETENŢE DIGITALE + ANTREPRENORIAT - 1200 lei 
Pret 890 lei
ÎNSCRIE-TE
Curs ECDL PROFIL BAC

ECDL PROFIL BAC

 • Diplomă echivalent BAC
 • Program flexibil
 • Acces la inregistrare curs 
 • Examene (fără curs) la cerere
Pret 2000 lei
ÎNSCRIE-TE